W Werandzie Family dobrze wiemy, jak ważna jest Państwa prywatność, dlatego dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Poniżej dowiecie się Państwo, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz kto jest ich administratorem.

Administratorem Państwa danych jest: Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Świętosławska 10, wprowadzona do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000757193 (zwany dalej Weranda Stary Rynek), REGON: 381776142 , NIP 783-179-20-88, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.

Weranda Stary Rynek przetwarza następujące dane osobowe:

            w przypadku logowania do zakupów:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,

            w przypadku dokonywania zakupów na naszej stronie:

  • imię i nazwisko,
  • płeć (poprzez zaznaczenie formy grzecznościowej Pani/Pan),
  • adres dostawy,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,

            w przypadku prośby wystawienia faktury na dane przedsiębiorcy:

  • NIP.

Weranda Stary Rynek chroni Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich utraty, ujawnienia lub nieprawną modyfikacją.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji się w serwisie oraz w chwili potwierdzenia transakcji dokonywanej za pomocą naszego serwisu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody uniemożliwia Państwu korzystanie z naszego serwisu.
Zmianę swoich danych osobowych można dokonać poprzez panel klienta w sklepie internetowym lub wystąpienie do Administratora z prośbą o ich zmianę poprzez adres e-mail: sklep@werandafamily.com w momencie, kiedy dane są niekompletne lub niepoprawne.
Dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji przetwarzane są w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać cofnięta poprzez kontakt z Administratorem: sklep@werandafamily.com

Administrator może zostać zobowiązany do przekazania Państwa danych osobowych na żądanie odpowiednich służb i organów bez Państwa wiedzy jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniej ich weryfikacji.
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego w przypadku podejrzenia jakiegokolwiek oszustwa.
Państwa dane osobowe uzyskane w celu wykonania umowy przez Administratora będą przetwarzane do końca wykonywania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być stosowane wobec Administratora. W naszym systemie pozostają jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach.
Możliwe jest żądanie ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Żądanie to nie wypłynie na dotychczas dokonane czynności.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

  • wiadomość e-mail pod adres sklep@werandafamily.com
  • listownie na adres: Weranda Stary Rynek, 61-870 Poznań, ul. Świętosławska 10

Na Państwa  życzenie Administrator przesyła powiadomienia o dostępności produktów wskazanych wcześniej przez Państwa na naszej stronie.
Użytkownicy naszego sklepu internetowego posiadają prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

COOKIES

Nasz serwis stale używa plików ‘cookies’, czyli małych plików umożliwiających urządzeniom używanym do przeglądania internetu zapamiętywanie specyficznych informacji w celach reklamowych, statystycznych oraz do dostosowania naszego serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb.
Ustawienia cookies można zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonowania naszego serwisu.